El CETEI

  • El CETEI treballant amb les escoles

    Som un equip que interactua principalment amb els educadors de les escoles per a contribuir a la innovació en el procés d’ensenyar i aprendre en les aules.

    Ajudem a incorporar noves metodologies per a fer més dinàmics, atractius i eficients els processos pedagògics.

    Dediquem atenció especial a la integració de les TIC, Internet i Aplicacions Digitals com un dels eixos de major impacte en l’aprenentatge dels alumnes, l’actuació dels mestres i professors i la innovació continua de les Entitats i Centres Educatius del segle XXI.