Què fem?

 • El CETEI (Centre de Tecnologies Ituarte) és el node d’innovació i recerca educativa de la Xarxa d’escoles de Jesuïtes Educació.

  Els darrers anys la seva activitat ha estat centrada en el suport a les innovacions derivades del projecte Horitzó 2020 i ha participat en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació de les experiències pilot; en la formació i l’acompanyament dels equips docents; en la creació i l’edició de materials didàctics; i en la realització de jornades i seminaris de difusió.

  Així mateix, coordina i dirigeix diferents línies d’innovació que s’estan implementant en les escoles per tal de promoure la cultura de pensament (Design Thinking i aprenentatge basat en el pensament), la cultura maker (makerspace i robòtica) i la cultura lúdica (gamificació).

 • Des del CETEI, contribuïm a la transformació i al canvi dels centres

  Com a node de xarxa de JE, el CETEI disposa d’una mirada global que incorpora les singularitats de cadascun dels vuit centres que la componen. Aquesta particularitat el capacita per atendre les demandes d’impuls, revisió i millora continua del procés de transformació de l’Horitzó 2020, partint del respecte a la història i idiosincràsia del centre en el qual s’implementa.

  De forma complementària, ofereix també els seus serveis educatius i de transferència del coneixement a altres institucions realitzant programes de formació i acompanyament a equips directius i docents en la incorporació de metodologies centrades en l’alumne.

  Com a centre d’innovació i recerca educativa, l’activitat del CETEI es centra en:
  • Acompanyament en el disseny de les experiències pilot de l’Horitzó 2020.
  • Formació als equips directius i docents en pràctiques pedagògiques actives i creatives. 
  • Estudis i mapes basats en la investigació-acció dels processos d’ensenyament i aprenentatge adreçats a la millora continua. 
  • Avaluació dels processos i impactes de les innovacions de la xarxa d’escoles JE.
  • Programes de difusió de les innovacions de la xarxa JE i del sector educatiu.