L'equip CETEI

Som un equip interdisciplinar, dinàmic, amb capacitat d’adaptar-nos a situacions  molt diferents, per desenvolupar projectes d’innovació educativa en constant interacció amb el professorat, els alumnes i els Equips de Direcció de l’Escoles i Centres educatius.