CETEI Espais

El CETEI Espais, es un servei addicional que ofereix a la xarxa JE un conjunt d’espais i serveis per acollir i dur a terme activitats educatives, ubicació dels Serveis en xarxa, i espais per reunions, seminaris, trobades  i programes educatius de la xarxa JE així com a les entitats externes interessades.